کانون راهنمایان گردشگری
آذر ۲۰, ۱۳۹۶
اجلاس کرمان
آذر ۲۱, ۱۳۹۶

اساسنامه

اساسنامه کانون انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور به این خبر پیوست گردید تا بینندگان عزیز از مفاد و مواد موجود در این اسانامه با خبر شوند.