گزارش اجلاس دوم روسای انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر  ٢٢ الی ٢۴  آذر
آذر ۳۰, ۱۳۹۶
Merry Christmas
دی ۳, ۱۳۹۶

تسلیت جناب آقای سروی

جناب آقای سروی
عضو هیات مدیره جامعه تور گردانان ایران

بدینوسیله در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت گفته و از خدای بزرگ برای شما و سایر بازماندگان صبر وآرامش مسئلت می نماییم.

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری ایران