کمیته روابط عمومی کانون انجمن­های صنفی کارگری راهنمایان سراسرکشور

اعضای کمیته روابط عمومی

 1. به جهت اهمیت حوزه روابط عمومی، مسئول کمیته باید دبیر کانون (عضو اصلی هیئت مدیره) باشد.
 2. در این کمیته تمامی کارها باید گروهی انجام شود. فردی از هیئت مدیره کانون مسئول نظارت بر حسن انجام کار است و یک نفر مدیریت اجرایی کمیته را به عهده دارد. این کمیته در زیرگروه­های زیر به فعالیت مشغول خواهد بود:

الف. بخش اطلاع رسانی­های عمومی (شبکه­های مجازی- وب سایت- اعلان­های رسمی و پیام­ها)
ب. بخش ثبت نام (کارگاه و کلاس و دوره­های مختلف)   ج. بخش آرشیو   د. بخش رسانه (خبرگزاری)
ه. بخش امور استان­ها

 1. مهم­ترین بخش، امور استانی است که باید با هیئت مدیره های استانی و تمامی دستگاه­های اداری در ارتباط باشد و هویت کانون را معتبر کند.
 2. تمامی اعضای کمیته باید عضو انجمن­های صنفی استان خویش باشند.
 3. فعالیت کمیته براساس مصوبه ­ها و وظایفی است که از سوی هیئت مدیره کانون توسط مسئول کمیته ابلاغ می­گردد و تمامی اعضای کمیته برهمین سیاق فعالیت خواهند کرد. قائم مقام و دبیر اجرایی مسئول تائید تمامی اخبار و اطلاعات و به عبارتی اعلامیه­های کمیته هستند.
 4. فقط مسئول کمیته می­توان به عنوان سخنگو در مجامع و سخنرانی­ها حضور داشته باشد. در غیراینصورت، اعضای هیئت مدیره کانون به خصوص ریاست باید سخنگوی کانون بوده و در صورت لزوم و در مجامع رسمی و اداری اعلام موضع کند. در صورت هماهنگی، فردی که از سوی مسئول انتخاب شده می­تواند به عنوان سخنگوی کانون در مجامع رسمی اقدام کند.
 5. تمامی نمایندگان استان­ها به صورت خودکار عضو این کمیته هستند لکن، این نمایندگان باید از هییت مدیره استان خود بوده و طی هر دوره مشخص فقط از طریق نامه رسمی به دبیرکانون معرفی شوند. در این صورت، هویت ملی و همه­گیرِ کانون حفظ شده و ضمانتی برای رسیدن تمامی اخبار و اطلاعیه­ها به تمامی استان­ها خواهد بود. ازطرفی، همگرایی و وحدت ملی که از اهداف کانون هست در این کمیته محقق می­شود. درضمن، تمامی درخواست و اطلاع رسانی به انجمن­ها (با درج در گروه هییت مدیره ها)، فقط از طریق این رابطین صورت بگیرد.
 6. به غیر از نمایندگان استانی، مسئولین روابط عمومی انجمن­ها برای عضویت اولویت دارند. به علاوه، مسئول و مدیر اجرایی کمیته برای انجام هرچه بهتر امور، می­توانند از سایر اعضای انجمن­های سراسر کشور کمک بگیرند.

شرح وظایف کمیته روابط عمومی

با بررسی تعاریف مربوط به روابط عمومی، می­توان گفت که مهم­ترین وظیفه روابط عمومی، شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی از کانون است که هم در درون و هم در بیرون از آن دنبال می­شود. بی­تردید، این وظیفه در قالب مجموعه­ای از فعالیت­های ارتباطی صورت می­گیرد که تحت عناوین نسبتاً ثابتی شامل ارتباط با رسانه­ها و سازمان­ها، ارتباط مردمی، پژوهش، آموزش، برنامه ریزی، انتشارات، امور فرهنگی، سنجش افکار و پشتیبانی از آنها یاد می­شود.

هیئت مدیره کانون و روسای انجمن­ها مکلفند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه فعالیت­های قابل انتشار و ارتباطات تمام بخش­های کانون از فعالیت­های صنفی کانون و انجمن­ها به صورت متمرکز از سوی روابط عمومی منعکس شود. عمده وظایف کمیته روابط عمومی بدین شرح است:

 1. تعامل با هییت مدیره­های استانی برای حصول اطمینان از اطلاع رسانی به موقع تصمیمات و امور جاری کانون در تمامی سطوح و در طرف مقابل دریافت گزارش عملکرد انجمن­ها(با فرمت خاص).
 • از کمیته روابط عمومی انتظار می­رود با کمیته­های کانون و هییت مدیره در تعامل کامل درونی باشد.
 1. ارتباط تنگاتنگ با رسانه و هماهنگی­های ثانویه همچون نشست خبری، تهیه خبر، پوشش خبری جلسات و انجام مصاحبه و اطلاع رسانی فعالیت­های کانون
 2. درج اخبار و اطلاعیه­ها در شبکه­های مجازی و برنامه­ریزی و نظارت بر محتوای مطالب جهت درج­شده در وب­سایت به منظور اطلاع رسانی عمومی (تمامی اخبار برای مراجعه بیشتر به وب­سایت)
 3. انجام ثبت نام­ها برای کارگاه و دوره های متفاوت
 4. تهیه گزارش عملکرد کانون و رصد اخبار مثبت و منفی در مورد کانون و بالتبع انجمن­های سراسر کشور
 5. تهیه آرشیو از کلیه فعالیت­های کانون و انجمن­ها در بازه­های شش ماهه
 6. رصد و اشاعه اخبار مهم در حوزه گردشگری بخصوص مربوط به راهنمایان گردشگری
 7. تهیه پلاکارد، بنر، پوستر و غیره برای مراسم و همایش­ها، تصویربرداری از کلیه مراسم­ها و افتتاحیه نمایشگاه و همایش­ها به همراه  ضبط برنامه­های خبری و مصاحبه­های رادیو و تلویزیونی
 8. تهیه مدون بروشورهای الکترونیکی اطلاع رسانی در خصوص وظایف و ماهیت انجمن­ها و کانون بخصوص برای افرادی که به تازگی کارت راهنما دریافت می کنند.
 9. تدوین تقویم سالیانه رویداد و مراسم گردشگری برای عرضه به انجمن­ها
 10. تولیدخبر استانی در حوزه گردشگری از طریق انجمن­های سراسر کشور
 11. تدوین پایگاه داده­های انجمن­ها (۱. نام و مشخصات اعضای هرانجمن و هییت مدیره ۲. ثبت زمان انتخابات بازرسین و هییت مدیره هر انجمن ۳. لیست رابطین هییت مدیره انجمن­ها)
 12. تدوین جدول حضور هییت مدیره و مسئولین روابط عمومی در کانون برای حضور بقیه استان­ها در محل کانون جهت مراودات حضوری و موثر
 13. تدوین برنامه سیاست­گذاری طبق برنامه­های کانون برای انجمن­های سراسر کشور
 14. تشکیل بخشی دورن کمیته­ای به نامِ دپارتمان روابط عمومی برای ارتباط­گیری با بخش­های گوناگون گردشگری و ایجاد روابطی دوطرفه در راستای توسعه امور کانون

دپارتمان های دانشجویی / سفرهای توسعه بازار / هدایت بازار / دپارتمان رانندگان – رانندگان / صنایع دستی کاران / هتل داران / کافه های تهران / موزه ها / مدیران فنی و دفاتر خدماتی و در نهایت تعامل بیشتر با ارگان های متفاوت

 

*** به جهت اهمیت و حساسیت تمامی فعالیت­های این کمیته، هیچ کدام از اعلامیه­های این کمیته بدون هماهنگی قبلی با مسئول کمیته(یا دبیر اجرایی) منتشرنخواهند شد.

  

ساختار کمیته روابط عمومی

دبیر کانون و مسئول کمیته: حسین دهقان

◦ سیاستگزاری و مدیریت کلان اهداف

قائم مقام کمیته: کیمیا عجایبی (برنامه ریزی، ارتباطات )

◦ برنامه ریزی وسیاستگزاری طبق برنامه های کلان کانون جهت امور روابط عمومی

◦ ارتباط با انجمن ها (تعاملات درون سازمانی ودر صورت لزوم برون سازمانی)

◦  امور استانها (وحیده شاپوری): ارتباط موثر با انجمن­های سراسر کشور

دبیر اجرایی: مهدی جعفری ( اجرای برنامه + نظارت بر عملکرد )

◦ تعاملات درونی کانون و بخصوص بین کمیته­ها

◦ تولید محتوی و امور رسانه( با ابزارهای برون سازمانی)

◦ اطلاع رسانی الکترونیک( با ابزارهای درون سازمانی)

◦ تبلیغات

◦ امورثبت نام

◦ آمار و اطلاعات ( ثبت عملکرد انجمن ها و آرشیو)