چرا عضو کانون راهنمایان بشویم؟

 

با عضویت در کانون راهنمایان به عنوان یک انجمن شما می توانید:

۱. در گردهمایی سالانه راهنمایان شرکت کنید

۲. در گردهمایی های بین المللی از جمله کنوانسیون دو سالانه فدراسیون جهانی شرکت کنید

۳. از شبکه گستره اطللاعتی راهنمایان در سراسرکشور بهره مند شوید

۴. ارتباط صنفی با ارگان های دولتی

۵. برخورداری از حمایت معنوی کانون و وب سایت

۶. اتصال به شکبه عظیم انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری در سراسر کشور

۷. حضور در مجامع رسمی کشوری

۸. بهره مندی از تخفیف ها و تسهیلات فراهم شده توسط کانون

۹. حضور در کلاس ها و دوره های آموزشی

 

چگونه عضو شویم؟

۱. عضو انجمن راهنمایان گردشگری استان خود که زیر مجموعه کانون می باشد شوید.

۲. یک سمن تشکیل دهید که بدین واسطه به صورت رسمی بتوانید عضو کانون شوید و از تمامی مزایای این عضویت استفاده کنید.

۳.در صورتی که تعداد راهنمایان کارت دار (مجاز) در شهر یا محل سکونت شما بسیار اندک است با روحیه مثبت گروهی و طی یک درخواست جمعی به صورت به عضویت کانون درآمده تا راه برای تشکیل انجمن هموار گردد.