سامانه ثبت ایده و طرح – ویژه راهنمایان و دانشجویان گردشگری

به سامانه ثبت ایده و طرح گردشگری خوش آمدید.
به منظور ارائه بسته حمایتی مادی و معنوی به طرح و ایده های منتخب؛ طبق آئین نامه بسته حمایتی توسعه کسب و کار راهنمایان گردشگری این سامانه راه اندازی شده است. شما هم اگر جزو افرادی هستید که صاحب ایده و فکر در زمینه گردشگری هستید می توانید در این سامانه طرح خود را ثبت نمایید و طبق زمانبندی منتظر تماس هیات بررسی و تشخیص باشید.
اعلام محرمانگی اطلاعات کاربر و تعهد عدم افشا یا استفاده از آن:
۱- عدم استفاده از: گیرنده اطلاعات تعهد نمود به هیچ طریقی در استفاده یا واگذاری هیچ نتیجه و محصولی از اطلاعات محرمانه استفاده ننماید.
۲- عدم افشاء: گیرنده اطلاعات تعهد نمود برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا هر بخشی از آن تمام امکانات خود را به کار بندد.
۳- اصل رازداری: گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی اقدامات لازم جهت حفاظت از محرمانه ماندن اطلاعات محرمانه را به ویژه در بین کارکنان و ذی نفعان بعمل آورده و از افشای اطلاعات محرمانه در مجامع عمومی یا در اختیار قرار دادن آن به اشخاص دیگر جلوگیری نماید.
با احترام

سامانه ثبت ایده و طرح

  • فایل ها را به اینجا بکشید