به نام خدا

رؤسای محترم انجمن های  حرفه ای راهنمایان گردشگری  کشور

موضوع اول : دعوتنامه جلسات مجامع عمومی و دستور جلسات

موضوع دوم : فراخوان کاندیداتوری بازرسان جامعه

با سلام و احترام؛

موضوع اول : نظر به برگزاری جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی  سالیانه جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری ایران در تاریخ 21 اردیبهشت 1402، روز پنجشنبه ، در محل: تهران، خیابان آزادی، نبش یادگار، وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، سالن فجر، ساعت 11 خواهشمند است تا تاریخ 14 اردیبهشت 1402 ، حداکثر  دو نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن خود را به عنوان نماینده تام الاختیار برای حضور و تصمیم گیری و دادن رأی، به صورت کتبی و رسمی همراه با گواهی ثبت انجمن  به سرکار خانم وحیده شاپوری عضو هیئت مدیره جامعه  با شماره :   09191651902 معرفی نمایید.

( دستور جلسه به پیوست ارسال می شود)

 • نکته 1: آن دسته از انجمن هایی که حداکثر اعضای هیئت مدیره انجمن های صنفی و حرفه ای آنان متفاوت است از هر انجمن یک نفر به عنوان نماینده معرفی نمایند.

 • نکته 2 : حضور تعداد بیشتر نمایندگان انجمن ها، پیروی نامه شماره 003/8/1401 مورخ 16/08/ ا1401 ارسال شده از سوی جامعه ، با استناد به ماده 11 تبصره 9 اساسنامه که شرح آن در ادامه آورده شده است، در صورت پرداخت حق عضویت به ازای هر نماینده بلامانع است.

 • تعداد نمایندگان هر عضو جامعه برای شرکت در مجامع و رأی گیری ها بر اساس تعداد کارت صادر شده در استان مربوطه به شرح زیر تعیین می گردد. ملاک تعداد کارت راهنمای هر استان، آماری است که حداقل 15 روز قبل از برگزاری مجمع، به طور رسمی از سوی وزارت اعلام می شود.

 • الف) استان های با تعداد کارت صادر شده کمتر از 150 نفر، 1 نماینده

 • ب) استان های با تعداد کارت صادر شده از 151 تا 500 نفر، 2 نماینده

 • ج) استان های با تعداد کارت صادر شده از 501 تا 3000 نفر، 3 نماینده

 • د) استان های با تعداد کارت صادر شده بیشتر از 3001 نفر، 4 نماینده

موضوع دوم : چنانچه از نمایندگان انجمن در صورت تمایل به کاندیداتوری بازرسان جامعه ، واجد شرایط کاندیداتوری می باشند ، نیز معرفی نامه ای کتبی همراه با مصوبه هیئت مدیره انجمن تا مورخ 14 اردیبهشت 1402 به سرکار خانم وحیده شاپوری معرفی نمایید. ( شرایط کاندیداتوری به پیوست ارسال می شود)

 • پیوست موضوع اول:

 • دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

 • بررسی و اتخاذ تصمیم درباره اعضایی که از پرداخت حق عضویت امتناع کرده اند.

 • دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

 • استماع گز ارش عملکرد هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن

 • استماع گزارش مالی توسط خزانه دار و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن

 • استماع گزارش بازرسان در مورد مسائل مربوطه و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن

 • انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

 • پیوست موضوع دوم با استناد به ماده ۳۰ اساسنامه:

داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان باید یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن های حرفه ای استانی بوده و داراي شرایط زیر باشند؛

 1. تابعیت جمهوري اسلامی ایران

 2. . داراي مجوز معتبر فعالیت از وزارت

 3. عدم ممنوعیت تصرف در اموال به دلیل حجر، ورشکستگی و افلاس

 4. داراي حداقل 25 سال سن

 5. داراي مدرك حداقل کارشناسی و حداقل 3 سال سابقه مجوز فعالیت

تبصره 1: دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی با 5 سال سابقه فعالیت منتهی به زمان داوطلبی و دارندگان مدرك دیپلم و پایین¬تر بـا 7 سال سابقه فعالیت منتهی به زمان داوطلبی می توانندبه عنوان داوطلب درخواست خود را ارائه دهند.

تبصره2: از هر استان صرفاً حداکثر یک نفر می تواند کاندیدای هیأت مدیره یا بازرس باشد.

#جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری ایران