برنامه‌های اجرایی

سیزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری کشور

استان گلستان

(6 لغایت 9 اسفند ماه 1398)

انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان گلستان

روز اول:

 • پذیرش هتلها

 • شروع گشت صبح مسیر A

 • بازدید از النگدره

 • بازدید از کاخ موزه

 • بازدید از موزه باستان شناسی

 • صرف ناهار

 • گشت B

 • بازدید از محور های بافت تاریخی گرگان

 • صرف ناهار

 • گشت C

 • بازدید از مسیرهای A و B

 • برنامه افتتاحیه

 • صرف شام

روز دوم مسیر A:

 • بازدید از خانه های تاریخی گمیشان و موزه مردم شناسی

 • بازدید از بازارچه بندر ترکمن

 • صرف ناهار

 • حرکت به سمت میدان سوارکاری گنبد

 • بازدید از برج قابوس

 • صرف شام

روز دوم مسیر B:

 • بازدید از جنگل قرق

 • آبشار کبود وال

 • صرف ناهار

 • حرکت به سمت میدان سوارکاری گنبد

 • بازدید از برج قابوس

 • صرف شام

روز دوم مسیر C:

 • بازدید از آبشار شیر آباد

 • بازدید از چشمه گل رامیان 

 • صرف ناهار

 • حرکت به سمت میدان سوارکاری گنبد

 • بازدید از برج قابوس

 • صرف شام

روز سوم:

 • کارگاههای آموزشی

 • صرف ناهار

 • کارگاههای آموزشی

 • وقت آزاد

روز چهارم:

 • اختتامیه برنامه

 • بازدید از نمایشگاه استان