دبیرکانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور تاکید کرد: گردهمایی راهنمایان گردشگری، در راستای اتحاد و ارتباطات موثر صنفی  برای دستیابی به اهداف صنعت گردشگری بوده و به همین دلیل همواره با استقبال گسترده همراه می شود.

به گزارش روابط عمومی “کانون انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور”، حسین دهقان با اشاره به آمادگی کرمانشاه برای برگزاری یازدهمین گردهمایی راهنمایان کل کشور گفت: انتخاب کرمانشاه در تیرماه سال جاری انجام پذیرفته و این در حالی است که باهمراهی کامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه و محوریتِ انجمن صنفی راهنمایان گردشگری آن استان، برگزاری این رویداد در مهرماه گذشته قطعی شد.

دبیرکانون تاکید کرد: تمامی توان و نیروی کانون راهنمایان، انجمن صنفی کرمانشاه، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و بخش خصوصی استان در ‌راستای برگزاری هر چه بهتر این رویداد به کار گرفته شد بطوری که حتی وقوع حادثه تلخ زلزله نیز خللی در انگیزه مسئولان گردشگری، برای برگزاری این گردهمایی در این استان وارد نکرده است.

وی افزود: بلافاصله بعد از وقوع زلزله، برای برآورد شرایط و امکان برگزاری گردهمایی با مسئولان استانی و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه مذاکره  شد تا در صورت لزوم محل برگزاری گردهمایی تغییر کند، اما تاکید مدیرکل سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه و حتی فرماندار سرپل ذهاب بر این بوده که نباید این فرصت از استان کرمانشاه گرفته شود.

دبیرکانون با اشاره به اینکه از یکم تا چهارم اسفندماه همزمان با روز جهانی راهنمایان گردشگری، ‌استان کرمانشاه میزبان راهنمایان است، افزود: باید یادآوری کنیم که فلسفه برگزاری این رویداد گردشگری، تنها یک تور برای آشناسازی راهنمایان با منطقه نیست، بلکه این حرکت در مسیر انسجام راهنمایان گردشگری در کل کشور، بالفعل کردن پتانسیل های گردشگری میزبان و همچنین دستیابی به اهداف صنفی راهنمایان است.

وی همکاری کانون راهنمایان در کنار انجمن صنفی  و سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه را سه ضلع مثلثی عنوان کرد که در تلاش برای برگزاری هر چه بهتر یازدهمین گردهمایی، فعالیت قابل توجهی را به انجام رسانده اند و در ادامه تصریح کرد: همه عوامل  در تلاش هستند تا با برگزاری این رویداد ، از یک سو موانع و مشکلات پیش روی عرصه گردشگری در سطح کشور و به ویژه منطقه کرمانشاه هر چه بیشتر شناسایی شده و از سوی دیگر بستر را برای حضور صاحب نظران، کارشناسان، مسئولان و به ویژه بخش خصوصی در این گردهمایی فراهم آورند.

 به گفتۀ دهقان، برگزاری هر گردهمایی نه تنها فرصتی برای توانمندسازی هریک از انجمن های سراسر کشور است بلکه یکی از مهم ترین دستاوردهای این گردهمایی جمع کردن سلسله عوامل اثرگذار در سفر، همانند نقش ارگان ها در بهبود امکانات و هم سوسازی بخش خصوصی در حوزه هایی همچون رستوران و هتل برای بهبود صنعت گردشگری در یک منطقه است. این یکی از توانمندی های راهنمایان گردشگری است که هر سال به منصه ظهور می رسد.

دبیر کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور با تاکید بر این که مجموع فعالیت های زنجیروار صنف راهنمایان منجر به تحقق گردهمایی های پیشین شده است، افزود: بطور حتم تجربیات گذشته منجر به پختگی عملکرد انجمن ها در گردهمایی کرمانشاه و سایر رویدادهای پیش روی این صنف می شود و امیدواریم همچون سالهای گذشته با استقبال راهنمایان از این رویداد، شاهد اتحاد هر چه بیشتر راهنمایان گردشکری برای دستیابی به اهداف صنفی باشیم.