اطلاعیه مجامع عمومی فوق العاده و عادی به صورت فوق العاده کانون سراسری انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری کشور

جلسه مجمع عمومی کانون فوق درتاریخ ۵ اسفند ماه ۹۸ روز دوشنبه از ساعت ۹ تا ۱۸ در محل : استان گلستان ، علی آباد کتول، هتل کانیار برگزار می شود .

لذا از اعضا دعوت می شود در این جلسه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

 • ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره

 • ارائه گزارش مالی

 • ارائه گزارش بازرس

 • برگزاری انتخابات بازرس

 • حق عضویت

 • سند خط مشی گردهمایی

 • نرخنامه سال 99

 • انتخاب میزبان گردهمایی سال 99

 • تغییرات اساسنامه

 • سامانه ثبت نام بیمه

 • تشکل های حرفه ای