جناب آقای بهنام افتخاریان

 

مسئول کمیته روابط عمومی کانون
با نهایت تأسف مصیبت وارده راتسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای شما طول عمر مسئلت داریم.

روابط بین الملل کانون صنفی انجمن هان راهنمایان گردشگری ایران