جناب آقای سروی
عضو هیات مدیره جامعه تور گردانان ایران

بدینوسیله در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت گفته و از خدای بزرگ برای شما و سایر بازماندگان صبر وآرامش مسئلت می نماییم.

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری ایران