تشکر و تقدیر هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور
از ’” جناب آقای دکتر ولی تیموری“ معاون محترم سابق گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

وبسایت کانون راهنمایان سراسر کشور

www.iftga.com

کانال تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

iftga@

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyak428k3