تفاهم نامه همکاری کانون راهنمایان با وبسایت اسنپ تریپ

تفاهم نامه همکاری کانون راهنمایان با وبسایت اسنپ تریپ

تفاهم نامه همکاری میان کانون راهنمایان گردشگری و وبسایت اسنپ تریپ(وبسایت مربوط به تمامی خدمات اقامتی وحمل و نقل هوایی) بسته شد. از این پس اعضای کانون راهنمایان گردشگری می توانند از خدمات اقامتی  و حمل و نقل هوایی این وبسایت با تخفیف ویژه اعضای کانون راهنمایان اضافه بر تخفیف عادی در وبسایت بهره مند شوند.

برای کسب اطلاع بیشتر به  صفحه کمیته رفاهی (دستورالعمل استفاده از وبسایت اسنپ تریپ) مراجعه کنید و از شرایط  چگونگی ثبت نام در وبسایت اسنپ تریپ مطلع شوید.

کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

www.iftga.com

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

iftga

تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

t.me/iftga

2021-08-12T17:10:47+00:00