آدرس: تهران، خیابان بهبودی، پلاک ۴۷، طبقه سوم، واحد ۶