براساس ابلاغیه مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۸ خرداد ۱۴۰۰
🔸با عنوان «تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا»

🔺مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخش های گردشگی تا پایان شهریور 1400 مطابق دستور العمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید می شود. ثبت نام از طریق لینک ذیل👇

http://kara.mcls.gov.ir

🔴 توجه: سامانه کارا برای دریافت تسهیلات جهت حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا می باشد و با سامانه سادرا که برای صدور و تمدید کارت راهنمایان گردشگری می باشد متفاوت است.

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

کانال تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور
@iftga

وبسایت کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

www.iftga.com

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyak428k3b