🔹ابلاغیه مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۸ خرداد ۱۴۰۰

🔸با عنوان «تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا»

🔸به تشکل های گردشگری( عکس اول)
🔸به مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها (عکس دوم)

🔸نامه شماره ۲۸۰۵۳ مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۴۰۰رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری (عکس سوم)

🔹 ابلاغیه مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۸ خرداد ۱۴۰۰ (عکس چهارم تا آخر)

🔺صفحه سوم ( عکس ششم)
5- مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخش های گردشگی تا پایان شهریور 1400 مطابق دستور العمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید میشود.

6- باز پرداخت اقساط تسهیلات اخذ شده توسط مشاغل و بنگاه های موضوع بند 5 اعم از تسهیلات کرونایی قبلی یا تسهیلات جدید موضوع بند 5 تا پایان شهریور سال 1400 امهال میشود.

🔺صفحه چهارم (عکس هفتم)
سایر حمایت ها:
شماره ۱ : کلیه مجوزهای صادره توسط دستگاه ها و نهادهای متولی صدور مجوز در کشور، برای کلیه فعالیت ها و کسب و کارها و مشاغل تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۱۴۰۰ تمدید می گردد.

#کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

www.iftga.com

تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

@iftga

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

@iftga