در صورتی که تمایل به استفاده از تسهيلات حمایتی ویژه”مشاغل فاقد بیمه تامین اجتماعی”شديدا آسیب ديده از كرونا دارید تا تاریخ 1399/5/5 با مراجعه به “سامانه کارا(تسهیلات کرونا)” به نشانی زیر ثبت نام فرماييد.

🔰سامانه کارا
Kara.mcls.gov.ir

🔰كانون راهنمايان گردشگرى سراسر كشور

www.iftga.com

تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

T.me/iftga

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

iftga