ثبت نام راهنمایان گردشگری به عنوان شاغلین فاقد بیمه جهت دریافت تسهیلات دولت از دوشنبه شانزدهم تیر آغاز خواهد شد.

🔰تلگرام كانون راهنمايان گردشگرى سراسر كشور

🔰اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور