با توجه به اینکه استفاده از خدمات رفاهی خانه کارگر نیاز به کد بیمه دارد کانون راهنمایان گردشگری این امکان را برای اعضا خویش فراهم کرده که بتوانند از این خدمات بهره مند شوند.

دستورالعمل استفاده از خدمات خانه کارگر

 نکته :ارائه خدمات صرفا برای اعضای انجمن ها (اعضای کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری) امکان پذیر می باشد.

مراجعه به سایت WWW.Workerhouse.ir   واردشدن در قسمت عضویت در سامانه سما (http://workerhouse.ir/members/default.aspx) و وارد کردن کلیه اطلاعات شخصی در مرحله اسکن مدارک به جای بارگذاری دفترچه بیمه ، کارت معتبر راهنمای گردشگری خود را بارگذاری نمایید.

نکته 1:در قسمت بارگذاری مدارک شماره بیمه را از افراد می خواهد که برای دریافت شماره مورد نظر کانون به جای شماره بیمه با رئیس انجمن خود تماس بگیرید و شماره مورد نظر را دریافت نمایید.

نکته 2:در قسمت وارد کردن اطلاعات شخصی، استان مورد نظر تهران انتخاب شود (به علت قرار گرفتن کانون در تهران) و در قسمت کارگاه، کانون راهنمایان گردشگری انتخاب شود و در قسمت آدرس، استان و محل سکونت خود را وارد کنید. 

نکته 3:توجه داشته باشید در زمان بارگذاری مدارک در وبسایت حجم فایلی که باید در سایت بارگذاری شود باید زیر 150 مگابایت باشد.

در پایان کارت عضویت سه ساله خانه کارگر به آدرس محل سکونت شما ارسال خواهد شد.

در صورت ارسال نشدن کارت برای شما این موضوع را به رئیس انجمنتان اطلاع دهید.