🔵خدمات خانه کارگر شامل اقامتگاه ها و کلاس های آموزشی و …می شود.

✅ برای بهره مندی از خدمات خانه کارگر باید دارای کارت عضویت این مجموعه باشید.( کارت ۳ ساله با هزینه اندک)

✅با توجه به اینکه استفاده از خدمات رفاهی خانه کارگر نیاز به کد بیمه دارد، کانون راهنمایان گردشگری این امکان را برای اعضای خویش فراهم نموده تا بتوانند بدون استفاده از کد بیمه از این خدمات بهره مند شوند.

🔹دستورالعمل نحوه دریافت کارت عضویت ۳ ساله خانه کارگر با هزینه بسیار اندک:

♦️ نکته :ارائه ی خدمات صرفا برای اعضای انجمن های عضو کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور امکان پذیر است.

مراجعه به سایت WWW.Workerhouse.ir

واردشدن در قسمت عضویت در سامانه سما
(http://workerhouse.ir/members/default.aspx)
و وارد کردن کلیه اطلاعات شخصی در مرحله اسکن مدارک.
به جای بارگذاری دفترچه بیمه، کارت معتبر راهنمای گردشگری خود را بارگذاری نمایید.

♦️نکته ۱: در قسمت بارگذاری مدارک به جای وارد کردن شماره بیمه کد ویژه کانون را وارد نمایید. برای دریافت این کد با انجمن راهنمایان خود تماس بگیرید.

♦️نکته 2: در قسمت وارد کردن اطلاعات شخصی، استان مورد نظر تهران انتخاب شود (به علت محل استقرار کانون در تهران) و در قسمت کارگاه، کانون راهنمایان گردشگری انتخاب شود و در قسمت آدرس، استان و محل سکونت خود را وارد کنید.

♦️نکته ۳:توجه داشته باشید در زمان بارگذاری مدارک در وبسایت حجم فایلی که باید در سایت بارگذاری شود، زیر 150 مگابایت باشد.

در پایان کارت عضویت سه ساله خانه کارگر به آدرس محل سکونت شما ارسال خواهد شد.
♦️در صورت عدم ارسال کارت برای شما این موضوع را به انجمن خود اطلاع دهید.