“دستورالعمل استفاده از خدمات وبسایت (اپلیکیشن)اسنپ روم”

نکته :ارائه خدمات صرفا برای اعضای انجمن ها (اعضای کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری)امکان پذیر می باشد.

نکته مهم:برای دریافت کد تخفیف اسنپ روم، با انجمن خود تماس حاصل فرمایید.

ابتدا وارد www.snapproom.com  شوید. سپس عضو سایت  اسنپ روم شده و اتاق مورد نظر خود را انتخاب کرده و در مرحله آخر در هنگام پرداخت مبلغ، کادر کد تخفیف موجود است کد تخفیفتان را وارد کرده، مبلغ تخفیف از هزینه اتاق کسر می شود و در آخر خریدتان را نهایی کنید.