به نام خدا

رؤسای محترم انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور

موضوع اول : دعوتنامه  جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی کانون و دستور جلسات

موضوع دوم : فراخوان کاندیداتوری بازرسان کانون

با سلام و احترام؛

موضوع اول : نظر به برگزاری جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در تاریخ 21 اردیبهشت 1402، روز پنجشنبه ، در محل: تهران، خیابان آزادی، نبش یادگار، وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، سالن فجر، ساعت 9 الی 12 خواهشمند است تا تاریخ 14 اردیبهشت 1402 ، حداکثر  دو نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن خود را به عنوان نماینده تام الاختیار برای حضور و تصمیم گیری و دادن رأی، به صورت کتبی و رسمی همراه با گواهی ثبت انجمن  به سرکار خانم وحیده شاپوری عضو هیئت مدیره کانون  با شماره :   09191651902 معرفی نمایید.

( دستور جلسه و اصلاحات پیشنهادی اساسنامه به پیوست ارسال می شود)

 • نکته: آن دسته از انجمن هایی که حداکثر اعضای هیئت مدیره انجمن های صنفی و حرفه ای آنان متفاوت است، از هر انجمن یک نفر به عنوان نماینده معرفی نمایند.

موضوع دوم : چنانچه از نمایندگان انجمن در صورت تمایل به کاندیداتوری بازرسان کانون، واجد شرایط کاندیداتوری می باشند ، نیز معرفی نامه ای کتبی همراه با مصوبه هیئت مدیره انجمن تا مورخ 14 اردیبهشت 1402 به سرکار خانم وحیده شاپوری معرفی نمایید. ( شرایط کاندیداتوری به پیوست ارسال می شود)

 • پیوست موضوع اول:

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

 

 • استماع گز ارش عملکرد هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن
 • استماع گزارش مالی توسط خزانه دار و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن
 • استماع گزارش بازرسان در مورد مسائل مربوطه و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن
 • بررسی و اتخاذ تصمیم درباره اعضایی که از پرداخت حق عضویت امتناع کرده اند
 • انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

 

 • دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

تصویب اصلاحات اساسنامه به شرح زیر:

 • ماده 16 تبصره 8: نماینده میراث فرهنگی به مراسم انتخابات بازرس و هیئت مدیره دعوت می شود.

(این ماده حذف شود)

 

 • ماده 18: هیئت مدیره دارای 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین داوطلبان واجد شرایط با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط بلامانع است.

(تغییر و تصویب مدت اعتبار از دو به سه سال برای تطبیق با اساسنامه نمونه کانون ها و همچنین با اساسنامه جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری ایران)

 

 • ماده 20: جلسات عادی هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا (حداقل 3 نفر)، رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

(اصلاح و تصویب حداقل 4 نفر با توجه به تعداد 7 نفره اعضای هیئت مدیره)

پیوست موضوع دوم : شرایط کاندیداتوری بازرسان

       ماده 32 اساسنامه:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • عدم وابستگی به احزاب و گروه­های سیاسی غیرقانونی
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی
 • عضویت در هیئت مدیره انجمن مربوطه
 • راهنمای کارت­دار عضو انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان مربوطه بوده و در زمان انتخابات کارت راهنمای گردشگری آن­ها معتبر باشد. حداقل سابقه­کاری کاندیدا می­بایست 5 سال بوده و از تاسیس انجمن صنفی استانی آن­ها حداقل یک سال گذشته باشد.
 • انجمن های صنفی مکلفند کاندیدهای خود را حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع کتبا همراه با صورتجلسه مصوبه خود اعلام و به دبیرخانه کانون ارسال و رسید دریافت نمایند.

تبصره 1: سابقه کاری از لحظه صدور اولین کارت راهنمای گردشگری کاندیدا محاسبه می­شود.

تبصره 2: کاندیداهای بازرس می­بایست دارای کارت راهنمای گردشگری معتبر در زمان انتخابات باشند و از تاریخ اولین کارت ایشان حداقل یک سال گذشته باشد و همچنین دارای معرفی­نامه از هیئت مدیره انجمن صنفی مربوطه خود باشند و شروط دیگر بر ایشان مترتب نیست.

تبصره 3: هیئت مدیره پس از تشکیل می­تواند از دیگر اعضای کانون که دارای شرایط فوق نیستند و یا از افرادی خارج از کانون بنا به صلاح­دید به عنوان مشاور و بدون حق رای در برخی از جلسات هیئت مدیره استفاده نماید.

تبصره 4: در صورت اتمام اعتبارنامه انجمن های صنفی عضو کانون تا زمانی که در فرجه شش ماهه انجمن خود باشند می توانند در مجامع عمومی و جلسات عمومی کانون شرکت نمایند و دارای حق رأی خواهند بود ولی حق کاندیداتوری نخواهند داشت.

#کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور