برگزاری دوره عملی و کاربردی راهنمایان
Hands on Tourist guiding (HoT)
برای اولین بار در ایران به زبان فارسی

با همکاری کمیته آموزش کانون راهنمایان با موسسه آموزشی خانه سفر ، برای نخستین بار دوره های آموزشی بین المللی HoT به زبان فارسی، زیرنظر و با مجوز فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری (WFTGA) برگزار می گردد
این دوره 56 ساعته بصورت عملی و تئوری بر اساس سرفصلهای استاندارد جهانی به زبانی فارسی برگزار می گردد و در پایان دوره ، گواهینامه از طرف فدراسیون جهانی راهنمایان برای متقاضی صادر می گردد.

 الف)مهارت های عملی:
سمینار ارتباط سمعی-بصری شامل مهارتهای ارائه، خودارزیابی، سازماندهی دانش و تنظیم برنامه ی تور برای مخاطبان
– راهنمایی تورهای پیاده روی
– راهنمایی تورهای موزه
– راهنمای تورهای وسیله نقلیه

 ب)مهارت تئوری:
– طراحی و اصلاح برنامه سفر یا گشت نامه
– مطالعات فرهنگی و دانش کاربردی
– فنون تفسیر میراث

اولین دوره HOT به زبان فارسی با همکاری موسسه خانه سفر (بنفشه فراهانی) با حمایت و همکاری کانون برگزارشد.

همانگونه که انتظار می­رفت جلسات آموزش بسیار جذاب بود، آموزش، زمانی که بصورت کارگاه عملی برگزار می­شود، بازخورد بهتری دارد و به تبع آن نتایج متفاوت­تری بهمراه داشت. عجب است که همگی در مواردی که در اجرای یک تور، به خود مطمئن بودیم، مشکل داشتیم و شاید چون می­دانستیم که ضعف ما کجاست به دنبال این بودیم که آیا دیگران هم این ضعف را دارند!!!

در گذر آموزش، در این دوره مسئله رقابت با دیگر راهنمایان مطرح نیست، اینجا درک می­کنیم که هر یک از ما چه میزان به این آموزش­ها همیشه و بطور مداوم نیاز داریم و هیچ زمانی از آنچه می­دانیم نباید به خود غرّه شویم.

پروین توکلی