دیدار و گفتگوی نمایندگان تشکل‌های گردشگری با “محمد نهاوندیان” معاون اقتصادی رئیس جمهور و درخواست كانون جهت اعطاى تسهيلات مالى متناسب با ميزان خسارت

حاجی سعید رئيس کانون راهنمايان گردشگرى خطاب به دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در نشست تشکلهای گردشگری کشور مطرح کرد: تسهیلاتی متناسب با میزان آسیب و مدت زمان بیکاری به راهنمایان گردشگری اعطا کنید تا شاهد خروج آنها از صنعت گردشگری و یا مهاجرت آنها در آینده نباشیم.

٥ تيرماه ١٣٩٩

🔰كانون راهنمايان گردشگرى سراسر كشور

🔰تلگرام کانون راهنمایان گردشگری کل کشور

🔰اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری کل کشور