روابط عمومی

روابط عمومی

شرح وظایف کمیته روابط عمومی کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

1- افکار سنجی و انتقال نظرات اعضا به هیات مدیره
الف-بستر سازی برای همدلی بین اعضای کانون
ب-انتقال نظرها، انتقادات و پیشنهادات به صورت طبقه بندی شده به هیئت مدیره
ج-ایجاد سیستم پاسخگویی منظم به پرسش ها
د-نظرسنجی از اعضا در مورد عملکرد هیات مدیره و فعالیت های کانون
ه-جذب مشارکت اعضا برای فعال تر شدن کمیته های مختلف
و-تشکیل و ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیته روابط عمومی

2- ارتباطات رسانه ای درون صنفی و برون صنفی
الف-اطلاع رسانی فعالیت ها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی
ب-ارسال پیام های تبریک و تسلیت عمومی و درون صنفی
ج-مستند سازی مراسم‌ها، جلسات، سفرها و کلاس های آموزشی، و تمامی رویدادهایی که کانون در برگزاری آن نقش دارد.
د- ارتباط با خبرنگاران و روزنامه نگاران در راستای شناساندن هویت شغلی راهنمایان و شبکه سازی با رسانه های کشور
ه- برگزاری نشستهای مطبوعاتی بنا به تصمیم هیئت مدیره

امید است با حمایت و همراهی اعضا، کمیته روابط عمومی کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور بتواند ارتباط دو سویه بین اعضا و هیئت مدیره را ساده، صمیمی و موثر کند.

سپاس فراوان- رئیس هیئت مدیره
محسن حاجی سعید