🌸۲۷ سپتامبر (۵ مهر) روز جهانی گردشگری گرامی باد.🌸

فرا رسیدن روز جهانی گردشگری سال ۲۰۲۱ با شعار: «گردشگری برای رشد فراگیر» را به همه فعالین این صنعت در حوزه های مختلف حرفه ای وابسته به آن به ویژه راهنمایان پرتلاش گردشگری تبریک گفته و آرزو می کنیم که این صنعت پویا با عبور موفق از پاندمی کرونا با شروعی دوباره و توسعه ی بیش از پیش، نوید بخش جهانی سبز و آکنده از پیام صلح و مدارا در چشم انداز روشنی از دوستی و همزیستی عاری از خشونت باشد.

هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

#کانونراهنمایانگردشگریسراسرکشور
Telegram & instagram: @iftga
Website: www.iftga.com

#روزجهانی گردشگری
#گردشگری برای رشد_فراگیر
#سازمان جهانی گردشگری
@unwto
#شروع دوباره گردشگری

وبسایت کانون راهنمایان سراسر کشور

www.iftga.com

کانال تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

iftga@

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyak428k3b