همزمان با ميزبانى سومين مجمع عمومى كانون راهنمايان گردشگرى سراسر كشور در استان اردبیل، تابلو هشدار به متخلفین با عنوان راهنمایان غیرمجاز در ورودى مجموعه جهانی شیخ صفی استان اردبیل قرار گرفت.

سيد محسن حاجى سعيد رييس هيئت مديره كانون راهنمايان گردشگرى سراسر كشور با اشاره به اينكه در دومين مجمع عمومی کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور در شهریور ماه سال جارى، به دستور مستقيم آقاى علی‌اصغر مونسان وزیر محترم گردشگرى مبنی بر این كه در بناهاى شاخص و موزه ها، تابلويى نصب گردد كه صرفا راهنمايان گردشگری کارت دار اجازه فعالیت داشته باشند این دستور با نصب اولین تابلو در پنج بنای شاخص در استان یزد محقق گردید. وی در ادامه تصریح کرد: اين دستور ممكن است براى برخى از اساتید دانشگاه و یا محققان باعث سوتفاهم شود و ما بعنوان هیئت مدیره های انجمن های راهنمایان گردشگری وظيفه داریم که از هویت شغلی خود دفاع کنیم. جامعه هدف ما افرادی هستند که مشخصا مشغول به هدایت و راهنمایی گردشگران هستند نه کسانی که قصد آموزش شاگردان خود در مورد هنر، فرهنگ و معماری ایرانی در یک سایت تاریخی هستند.
راهنمایی گردشگران به استناد قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی صرفا برای راهنمایان گردشگری دارای کارت از وزارت گردشگری مجاز است. بنابراین یکی از وظایف ذاتی اداره کل‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجرایی کردن تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور و صیانت از شغل راهنمایان گردشگری به عنوان نیروی انسانی آموزش‌دیده است.
بنابراین توصیه میکنیم افرادی که تمایل دارند به عنوان راهنمای گردشگری فعالیت کنند در اسرع وقت به موسسات آموزشی مراجعه و نسبت به گذراندن دوره اقدام کنند.
رییس کانون راهنمایان گردشگری در ادامه افزود: امروز خوشحاليم كه با پيگيرى جناب اقاى اسماعيلى نسب رییس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اردبیل و همكارانشان و با همراهى و حمايت سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، بقعه شیخ صفی الدین بعد ازباغ دولت آباد يزد دومین بنای ثبت جهانی در کشور است که با نصب تابلوی مذکور به اهمیت نقش راهنمایان و برخورد قانونی با متخلفین تاکید میکند.

شایان ذکر است عدم توجه متولیان گردشگری به فعالیت افراد غیرمجاز از مهمترین دغدغه های راهنمایان مجاز بوده و هست.
براین‌اساس امیدواریم با پیگیری انجمن های استانی و حمایت مدیران کل میراث فرهنگی و گردشگری در استان های مختلف شاهد اجرایی شدن دستور وزیر و اجرایی شدن قانون باشیم.