سامانه ثبت گشت

پس از درج اطلاعات برنامه ها و بسته های سفر از سوی دفاتر / شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری در سامانه مذکور، کد رهگیری مربوط به برنامه گشت با هدف رصد اجرای آن به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.
شایان ذکر است در صورتی که اجرای برنامه سفر در خارج از سامانه ثبت گشت انجام گردد، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل خواهد آورد.

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

وبسایت کانون راهنمایان گردشگری کل کشور

www.iftga.com

کانال تلگرام کانون راهنمایان گردشگری کل کشور

iftga@

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری کل کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyak428k3b