طبیعت گردی2020-08-23T06:29:39+00:00

هدف و شرح وظایف کمیته طبیعت‌گردی کانون

هدف:
از بین بردنِ دیدگاهِ عدمِ توجه انجمن ها و کانون به مقوله‌ی آموزش راهنمایان طبیعت گردی با ارتباط مستمر، نیازسنجی و ارائه برنامه‌های آموزشی

وظایف:
-تشکیل کمیته طبیعت‌گردی متشکل از خبرگان حوزه طبیعت گردی، پیشکسوتان و فعالان حوزه آموزش و محیط زیست
– سياست‌گذاري و برنامه ریزی آموزشی برای راهنمایان طبیعت‌گردی سراسر کشور با کمک انجمن ها و متخصصین داخلی و بین المللی
– تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت کمیته طبیعت‌گردی
– پیگیری مستمر تحولات جهانی در آموزش راهنمایان طبیعت‌گردی با کمک کمیته روابط بین الملل
– شناسایی چالش‌ها و نیازهای آموزشی راهنمایان طبیعت‌گردی سراسر کشور
– ارائه برنامه پیشنهادی آموزشی برای گردهمایی سالانه راهنمایان به کمیته برگزاری گردهمایی
– مستندسازی تجربیات موفق راهنمایان طبیعت‌گردی و تلاش انتقال دانش به نسل‌های بعدی در انجمن ها
– ارایه راهکار برای ارتقاء مستمر برنامه‌های آموزش راهنمایان طبیعت‌گردی در موسسات و بهتر شدن سطح آموزش قبل از صدور کارت
– پیشنهاد روشهایی برای ارتقاء و استانداردسازی روشهای تدریس و افزایش دوره های عملی در موسسات آموزشی برای دوره راهنمایان طبیعت‌گردی
– همکاری فعال با سازمان محیط زیست و دیگر نهاد‌های فعال در زمینه طبیعت گردی
– ارایه خدمات مشاوره ای در راستای نهادینه کردن رفتار حرفه ای در بین راهنمایان طبیعت‌گردِ عضو کانون
– برگزاری سخنرانی، کارگاه‌ها و سفرهای آموزشی در سطح ملی و بین المللی (با کسب مجوز از مراجع ذیربط) با هدف ارتقا توان و مهارتهای راهنمایان طبیعت‌گردی

نوامبر 2020

دستورالعمل خود مراقبتی و ایمنی گردشگران

مقدمه: سفر یک انتخاب هوشمندانه برای بهبود حال روحی انسان محسوب می شود. وجود تنش های فراوان در زندگی سخت دنیای ماشینی در عصر حاضر، سبب شده تا افراد به سفر به ویژه سفر های کوتاه طبیعت گردی به عنوان [...]