تشکر جناب آقای مجید رشیدی، نایب رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان مرکزی
♦️از هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور
🔸در روزنامه مهر ایران
🔸تاریخ: پنجشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰

🔰انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان مرکزی

کانال تلگرام انجمن صنفی استان مرکزی

@markazitga

اینستاگرام انجمن صنفی استان مرکزی

https://instagram.com/markazitga?igshid=1f3zg3sq5zmzy

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

وبسایت کانون راهنمایان سراسر کشور

www.iftga.com

کانال تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

iftga@

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyak428k3b