كانون راهنمايان گردشگرى كشور خواستار ارائه تسهيلات حداكثرى به راهنمايان گردشگرى از سوى دولت است

معاون گردشگرى كشور اعلام كردند:
سازوكار اجرايى مربوط به ثبت نام كسب و كارهايى كه كد بيمه كارگاهى ندارند، نظير بخشى از اقامتگاه هاى بومگردى، راهنمايان گردشگرى و هنرمندان صنايع دستى در آستانه نهايى شدن است و به طور قطع ظرف هفته آينده اعلام و ثبت نام آغاز خواهد شد.

كانون راهنمايان گردشگرى كشور اميدوار است خردمندى در اعطاى وام به زنجيره راهنمايان گردشگرى با مبلغ نادرست مورد نقد قرار نگيرد. درخواست پيشنهادى كانون براى راهنمايان گردشگرى از وزير محترم گردشگرى مورخ ١٤ اسفند ١٣٩٨ دريافت وام ٢٠ ميليون تومانى براى هر سفير فرهنگى بوده است و همچنين با توجه به نامه به رئيس جمهور محترم مورخ ٣٠ خرداد ١٣٩٩ كانون درخواست حداقلى وام ١٦ ميليونى را مطرح كرد، اما تصميم معاون اقتصادى رئيس جمهور ظاهراً يك چهارم اين مبلغ است!
لازم است وزیر محترم گردشگری با تشکیل جلسه فوری، وضعیت زنجیره های گردشگری به خصوص راهنمایان را برای معاون اقتصادی رئیس جمهور تبیین کند.

🔰كانون راهنمايان گردشگرى سراسر كشور

🔰تلگرام کانون راهنمایان گردشگری کل کشور