تداوم نهضتي به نام گردهمايي راهنمايان در روز جهاني راهنمايان گردشگري به مدت ده سال، حاصل همت دست جمعي راهنمايان گرشگري ايران است كه چند سال پيش به صورت صنفي منظم و تاثيرگذار –كانون انجمن هاي صنفي كارگري راهنمايان گردشگري سراسر كشور-در صنعت نوپاي گردشگري ايران ظهور كرد. امسال نيز با حساسيت هاي هميشگي براي اجراي هرچه بهتر و هدفمند اين گردهمايي همكاران عزيزمان در استان كرمانشاه با ارايه برنامه اي منسجم كانديداتوري خود را اعلام كردند و در  ۱۴ آبان ۱۳۹۶ كرمانشاه رسماً ميزبان يازدهمين گردهمايي راهنمايان گردشگري سراسر كشور شد. در نشست برنامه ريزي یازدهمين گردهمايي راهنمايان گردشگري سراسر كشور كه در سالن تدبير استانداري و با حضور مهندس بازوند، استاندار كرمانشاه، آقاي بالايي مدير كل اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاه، آقاي كياني رئيس هيات مديره كانون سراسري راهنمايان گردشگري و جمعي از فعالان و مسئولين استاني برگزار شد كرمانشاه صورت رسمي بعنوان ميزبان معرفي شد.