نرخنامه دستمزد روزانه راهنمایان گردشگری سال ۱۳۹۹ “

روسای محترم انجمنهای صنفی و تشکلهای عضو کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسرکشور
با سلام و احترام؛
به موجب این نرخ‌نامه، حداقل دستمزد روزانه راهنمایان گردشگری برای سال ۱۳۹۹، به استناد ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۵ آیین‌نامه راهنمایان گردشگری و نرخ پایه اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیوست ۱ و ۲ اعلام می‌شود.

تبصره ۱: نرخ نامه‌های پیوستی، حداقل دستمزد راهنمایان گردشگری برای تورهای معمول است. لذا با توجه به تنوع برنامه‌ها، ساعات کاری روزانه، سختی کار و کمبود راهنمای مسلط به برخی زبانهای خاص، ملاک تعیین نرخ، توافق بین راهنما وکارفرما است.

تبصره ۲: چنانچه راهنمای گردشگری تجربهی اجرای بیش از ۳۰ تور را دارا باشد، میبایست ۱۰ درصد به کف نرخ دستمزد با عنوان سابقه کار اضافه میشود.

تبصره ۳: دستمزد نیم روز  معادل ۶۰ درصد دستمزد تمام روز، طبق جداول فوق محاسبه گردد.  مدت زمان اجرای آن حداکثر ۴ ساعت متوالی در یک روز است.

تبصره ۴: در بخش ترانسفر فرودگاهی به ازای هر ساعت تاخیر ورود مسافر مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان به دستمزد اضافه میشود.

تبصره ۵: این نرخنامه مشمول آن دسته از راهنمایان گردشگری که در استخدام دفاتر خدمات سفر هستند و از حقوق ثابت و بیمه برخوردارند، نخواهد شد. براین اساس با توجه به دریافتی ماهیانه فرد، مزایای استخدامی و سنوات، توافق بین راهنما و کارفرما ملاک عمل خواهد بود.
امیداست با حمایت مدیران دفاتر خدمات سفر و همراهی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در رعایت نرخنامه اعلام شده شاهد بالا رفتن حس امنیت شغلی در صنف راهنمایان و توزیع عادلانه ثروت در صنعت گردشگری باشیم.

این نرخ‌نامه در 2 جدول و 5 تبصره به تصویب دو نهاد صنفی کارگری و کارفرمایی متولی امر رسید.