نرخنامه راهنمایان گردشگری سال ۱۴۰۰

راهنمایان گردشگری سراسر کشور؛
با سلام و احترام؛

نرخ‌نامه مصوب کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، سال ۱۴۰۰ در دو جدول (بیمه نشده و بیمه شده) و پنج تبصره به تائید دو نهاد صنفی دو بخش کارگری و کارفرمایی متولی امر رسید.

🔴 پیوست 1 (عکس دوم):
نرخ حداقل دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰ راهنمایانی که تحت پوشش بیمه توسط کارفرما قرار نگرفته اند.

🔴 پیوست 2 (عکس سوم):
نرخ حداقل دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰ راهنمایانی که تحت پوشش بیمه توسط کارفرما قرار گرفته اند.

با توجه به تنوع و سهولت و سختی مسیرهای گردشگری در کشور، انجمن‌های استانی نسبت به بومی‌سازی نرخ‌ تورهای محلی متناسب با سختیِ‌کار، ساعات کاری روزانه و شرایط آب و هوایی منطقه اقدام فرمائید.

امید است با تاکید هیئت مدیره انجمن های استانی، راهنمایان گردشگری کشور با رعایت حداقلِ دستمزد در دریافت حقوق خود از کارفرمایان و گردشگران کوشا باشند.

رئیس هیئت مدیره
محسن حاجی‌سعید

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

تلگرام کانون راهنمایان گردشگری

http://T.me/iftga

اینستاگرام  کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyakb428k3b