نصب تابلوی توضیحات توسط راهنمایان رسمی در اماکن تاریخی مازندران

به جهت ارائه اطلاعات صحیح و مستند به گردشگران در اماکن و ابینه تاریخی و فرهنگی تحت نظارت اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران توسط راهنمایان دارای کارت مجاز از وزارت گردشگری و جلوگیری از فعالیت افراد غیرمجاز، تابلوی ارائه توضیحات فقط توسط راهنمایان دارای کارت رسمی راهنمایان گردشگری مجاز می باشد در خانه موزه نیما یوشیج بلده نور ، و دیگر بناهای تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی و گردشگری استان همچون عمارت کلبادی ( موزه تاریخ ساری ) ، موزه تاریخ آمل ، موزه تاریخ بابل و سایت موزه گوهرتپه بهشهر نصب گردید.

🔺تاریخ: 7 خرداد 99

🔰انجمن صنفی راهنمایان گردشگری مازندران

🔰كانون راهنمايان گردشگرى سراسر كشور

🔰وبسایت کانون راهنمایان گردشگری کل کشور

🔰اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری کل کشور