این وبینار رایگان و ویزه اعضای انجمن های راهنمایان گردشگری است.

🔹 لیست مسؤلین آموزش انجمن های راهنمایان گردشگری

🔸 ۱-اردبیل، خانم ندا بخشی
09147539025

🔸 ۲- آذربایجان شرقی، آقای محمد شهداد
09141144394

🔸 ۳- آذربایجان غربی، خانم رزا مصطفوی
09149983638

🔸 ۴- اصفهان، خانم سوما جویبار
09139581882

🔸 ۵- البرز، خانم معصومه محمدی
09195159484

🔸 ۶- بوشهر، آقای عماد شیرویس
09128721150

🔸 ۷- تهران، آقای هادی جوادی
09391323508

🔸 ۸- سمنان، خانم مهری بوجار
09121733045

🔸 ۹- قزوین، خانم لیدا علی نژاد
09371420684

🔸 ۱۰- قشم، آقای محمدرضا زرشکی
09369162341

🔸 ۱۱- قم، خانم نرجس فقیه
09109661552

🔸 ۱۲- چهارمحال و بختیاری، آقای سعید اشگرف
09133813249

🔸 ۱۳- خراسان رضوی، خانم تکتم خندان دل
09155573472

🔸 ۱۴- خراسان شمالی، آقای صادق معصومیان
09155845439

🔸 ۱۵- خوزستان، خانم سوسن جهرمی
09161136250

🔸 ۱۶- کاشان، آقای مصطفی رمضانپور
09353903313

🔸 ۱۷- کردستان (انجمن صنفی)،
آقای سوران احمدی زاد
09181700061

🔸 ۱۸کردستان (انجمن حرفه ای)،
آقای کامران قوامی
09374426379

🔸 ۱۹- کرمان، خانم زهرا ریگی
09138430910

🔸 ۲۰- کرمانشاه، خانم طاهره مرادی
09357634588

🔸 ۲۱- کهگیلویه و بویراحمد احمد، آقای وحید صفری
09367304422

🔸 ۲۲- گلستان (انجمن صنفی)،
خانم سمیه قدمنان
09119734219

🔸 ۲۳- گلستان (انجمن حرفه ای)،
خانم سهیلا بزرگر
09118738812

🔸 ۲۴- گیلان، خانم سارا اشتری
09112385226

🔸 ۲۵-مازندران، آقای مرتضی حاجی زاده
09352373554

🔸 ۲۶- مرکزی، آقای مجید رشیدی
09189613609

🔸 ۲۷- هرمزگان، خانم طاهره معنایی
09036803916
🔸 ۲۸- همدان، خانم مینا رستگار
09181118415

🔸 ۲۹- یزد، آقای حمید کاظمی فرد
09131566956

کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور