🔹پیام تبریک رئیس هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور
به ”جناب آقای دکتر علی اصغر شالبافیان“ معاون جدید گردشگری کشور

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

وبسایت کانون راهنمایان سراسر کشور

www.iftga.com

کانال تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

iftga@

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyak428k3b