چرا عضو كانون راهنمايان بشويم؟

با عضويت در كانون راهنمايان به عنوان يك انجمن شما مي توانيد:

1. در گردهمايي سالانه راهنمايان شركت كنيد

2. در گردهمايي هاي بين المللي از جمله كنوانسيون دو سالانه فدراسيون جهاني شركت كنيد

3. از شبكه گستره اطللاعتي راهنمايان در سراسركشور بهره مند شويد

4. ارتباط صنفي با ارگان هاي دولتي

5. برخورداري از حمايت معنوي كانون و وب سايت

6. اتصال به شكبه عظيم انجمن هاي صنفي راهنمايان گردشگري در سراسر كشور

7. حضور در مجامع رسمي كشوري

8. بهره مندي از تخفيف ها و تسهيلات فراهم شده توسط كانون

9. حضور در كلاس ها و دوره هاي آموزشي

چگونه عضو شویم؟

1. عضو انجمن راهنمایان گردشگری استان خود که زیر مجموعه کانون می باشد شوید.

2. یک سمن تشکیل دهید که بدین واسطه به صورت رسمی بتوانید عضو کانون شوید و از تمامی مزایای این عضویت استفاده کنید.

3.در صورتی که تعداد راهنمایان کارت دار (مجاز) در شهر یا محل سکونت شما بسیار اندک است با روحیه مثبت گروهی و طی یک درخواست جمعی به صورت به عضویت کانون درآمده تا راه برای تشکیل انجمن هموار گردد.