گزارش عملکرد ماهانه انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خراسان رضوی(یکماه اخیر)

1- تعداد ۵ مصاحبه رادیویی با اعضای انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خراسان رضوی در برنامه شباهنگام ساعت ۲۲ با محوریت شهرستان های استان خراسان

2- برگزاری ۳ کارگاه آموزشی هفتگی با موضوعات :

نقش اخلاق در جاودانگی
سخنران: جناب آقای عطری
(راهنمای پیشکسوت و مدرس گردشگری)

چگونه یک راهنما شدم
سخنران: جناب آقای روزرخ
(راهنمای پیشکسوت و برتر روز جهانی جهانگردی)

جایگاه تشریفات در شغل راهنمای گردشگری سخنران: جناب آقای دیناری
(ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشهد)

3- اجرای برنامه آمادگی کوهنوردی و تقویت عضلات به زبان انگلیسی

4- اجرای برنامه آمادگی جسمانی و هوازی
5- اجرای برنامه پاکسازی به مناسبت دره های پاک
6- اجرای برنامه خلاقانه کودک راهنما در توسعه گردشگری پایدار به مناسبت هفته گردشگری
7- نواخته شدن زنگ گردشگری توسط انجمن راهنمایان خراسان رضوی در روز جهانی گردشگری (پنجم مهرماه)
8- اجرای ۳ تور افتخاری انجمن راهنمایان گردشگری خراسان به مناسبت هفته گردشگری با حمایت سازمان میراث فرهنگی برای مدارس
9- برگزاری تور آموزشی مراسم آیینی محرم به مقصد نوذه
10- برگزاری جلسه هم اندیشی پیرامون بومی سازی نرخ دستمزد راهنمایان خراسان
روابط عمومی انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور