عناوین کلاسهای آموزشی سیزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری کشور

گروه اول ساعت ۸:۰۰  الی ۹:۳۰

ردیف
عنوان
مدرس
کد کارگاه
۱

شناخت اکوتوریسم استان گلستان با تاکید بر جنگل هیرکانی

 (گونه های گیاهی)

آقای دکتر واعظ موسوی

۶
۲

گردشگری خوراک

خانم توانا 

۷
۳

باستان شناسی گلستان با تاکید بر تپه ها ی باستانی 

آقای دکتر رضایی

۱۰
۴

پرنده نگری با نگرش به رفتار در طبیعت

آقای رضا علی اصل

۴
۵

پارک ملی گلستان با محوریت گونه های جانوری

آقای کامران کشیری

۹
۶

گذری بر تاریخ و تمدن ۱۵۰۰ ساله گرگان و استرآباد

آقای اسدالله معطوفی

۱
۷

دیپلماسی گردشگری و دولت دوازدهم

آقای دکتر تیموری 

گروه دوم ساعت ۹:۴۵ الی ۱۱:۳۰

ردیف
عنوان
مدرس
کد کارگاه
۱

سفر ارزان به آمریکای لاتین 

خانم شیرین دولت خواه 

آقای حسین صالحی آرا

۱۴
۲

شناخت آثار تاریخی گلستان با محوریت دیوار دفاعی گرگان

آقای دکترنوکنده

۱۳
۳

گردشگری واشتغال با تاکید بر شغل راهنمایان گردشگری (شعار سازمان جهانی گردشگری)

آقای دکتر سقایی

۵
۴

آشنایی با اندیشه های فلسفی گردشگری

آقای دکتر جعفر باپیری

۲
۵

شناخت پیشینه و سبک های سفال زرین فام ایران (بر اساس سفال‌های مکشوفه در جرجان) 

آقای کیانوش معتقدی

۳
۶

کارگاه سفر گنبد قابوس فرزند غریب ایران

آقای جلیل چرخیان

۱۱
۷

چگونگی ثبت و اصول حفاظت از میراث جهانی

آقای دکتر طالبیان 

۸

گذری بر تاریخچه گردهمایی های راهنمایان سراسر کشور (راهی که طی شد)

آقای آرش نورآقایی

۸

گروه سوم ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۰۰

ردیف
عنوان
مدرس
کد کارگاه
۱

سفر ارزان به آمریکای لاتین 

خانم شیرین دولت خواه 

آقای حسین صالحی آرا

۱۴
۲

گردشگری خوراک

خانم توانا 

۷
۳

باستان شناسی گلستان با تاکید بر تپه ها ی باستانی 

آقای دکتر رضایی

۱۰
۴

پرنده نگری با نگرش به رفتار در طبیعت

آقای رضا علی اصل

۴
۵

تولید محتوا با تمرکز بر متن 

آقای آرش نورآقایی

۱۲
۶

گردشگری واشتغال با تاکید بر شغل راهنمایان گردشگری

(شعار سازمان جهانی گردشگری)

آقای دکتر سقایی

۵
۷

آشنایی با اندیشه های فلسفی گردشگری

آقای دکتر جعفر باپیری

۲
۸

شناخت پیشینه و سبک های سفال زرین فام ایران (بر اساس سفال‌های مکشوفه در جرجان) 

آقای کیانوش معتقدی

۳
۹

کارگاه سفر گنبد قابوس فرزند غریب ایران

آقای جلیل چرخیان

۱۱