استقرار راهنمایان گردشگری به عنوان “راهنمای سلامت شهروندی” در کرمان

شهردارى كرمان با همكارى انجمن صنفى راهنمايان گردشگرى استان كرمان اين طرح را به مدت ١٤ روز برگزار ميكند.
با اقدام تحسین برانگیز شهرداری کرمان در حمایت از راهنمایان گردشگری به پیشنهاد محمد جهانشاهی رئیس سازمان فرهنگی شهرداری کرمان، طرح “راهنمای سلامت شهروندی” با استفاده از پتانسیل راهنمایان گردشگری استان کرمان آغاز گرديد.
راهنمایان گردشگری بواسطه مهارتهای ارتباطی، حسن برخورد، انعطاف‌پذیری و قدرت مدیریت در مواجهه با بحران‌ها، مناسب‌ترین گزینه برای پیاده‌سازی این طرح محسوب میشوند. به این منظور در ده نقطه پر تردد شهر کرمان در دو شیفت صبح و عصر راهنمایان گردشگری آموزش دیده توسط دانشگاه علوم پزشکی به شهروندان نکات ضروری بهداشتی و دستورالعمل‌های فاصله گذارى اجتماعی را برای جلوگیری از شيوع بیشتر ویروس کرونا گوشزد خواهند کرد.

٣ تيرماه ١٣٩٩

🔰كانون راهنمايان گردشگرى سراسر كشور

🔰تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

🔰اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

🔰انجمن صنفى راهنمايان گردشگرى استان كرمان