🎊۲۱ فوریه روز جهانی راهنمایان گردشگری بر راهنمایان عزیز این کهن سرزمین مبارک باد🎊
بی تردید یکی از مهمترین مولّفه های زمینه سازی ارتقاء صنعت گردشگری به ویژه در دوران پسا کرونا تلاش ارزنده و کم توقع شما عزیزان در معرفی و تبلیغ بلیغ آثار و جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی کشور خواهد بود.
بی گمان چشم انداز روشنی از فردای پر رونق این صنعت متأثر از تلاش های ارزنده ی امروز ماست.
کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور امید و انتظار دارد راهنمایان عزیز با عزمی راسخ و امید به افق چشم نواز آینده بی کمترین دلسردی از شرایط کنونی حاکم بر جهان کماکان استوار و مصمم در ادامه ی مسیر رسالت بزرگ خود گام برداشته و نقش تاریخی خود را به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه صنعت گردشگری ایفا نمایند.

هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

وبسایت کانون راهنمایان سراسر کشور

www.iftga.com

کانال تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

iftga@

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyak428k3b