مسابقه تولید محتوای “این داستان، گلستان”

2020-02-17T09:33:21+00:00

مسابقه  تولید محتوای  «این داستان، گلستان» پروژه «این داستان، گلستان» به منظور تولید محتوای بهینه و هدفمند همزمان با برگزاری سیزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام اجرا [...]

مسابقه تولید محتوای “این داستان، گلستان”2020-02-17T09:33:21+00:00

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی کانون سراسری انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری کشور

2020-02-04T18:15:10+00:00

به نام خدا اعضای محترم کانون سراسری انجمن ها ی صنفی راهنمایان گردشگری کشور با سلام ؛ احتراما اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی کانون ذکر شده و [...]

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی کانون سراسری انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری کشور2020-02-04T18:15:10+00:00

نحوه انتخاب راهنمایان نمونه

2020-05-13T10:12:56+00:00

نحوه انتخاب راهنمایان نمونه در استان های فاقد انجمن راهنمایان گردشگری به مناسبت سیزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور- گلستان- 6تا 9 اسفند ماه 98 با سلام؛ 🔹راهنمایان دارای [...]

نحوه انتخاب راهنمایان نمونه2020-05-13T10:12:56+00:00