اولین جلسه مجازی کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور برگزار شد

2020-09-08T08:17:03+00:00

اولین جلسه مجازی کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور برگزار شد اولین جلسه مجازی کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور از طریق نرم افزار ادوبی کانکت روز پنجشنبه [...]

اولین جلسه مجازی کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور برگزار شد2020-09-08T08:17:03+00:00

حمایت نمایندگان مردم یزد از صنعت گردشگری

2020-07-27T08:19:46+00:00

ایسنا/یزد نمایندگان مردم استان یزد در نشست با فعالان گردشگری نسبت به حمایت از گردشگری اعلام آمادگی کردند و از بخش خصوصی خواستار پیگیری مسائل گردشگری در سند آمایش شدند.تریبون مجلس [...]

حمایت نمایندگان مردم یزد از صنعت گردشگری2020-07-27T08:19:46+00:00

Iran Federation of Tourist Guide Associations: ITGD 2018

2018-02-10T08:30:54+00:00

Iran Federation of Tourist Guide Associations: ITGD 2018   Part 1 Iran Federation of Tourist Guide Associations, IFTGA, came into being five years ago. Then, there were about 11 local [...]

Iran Federation of Tourist Guide Associations: ITGD 20182018-02-10T08:30:54+00:00