وبینار آموزشی قابلیت های تفریحات دریایی و غواصی برای جذب گردشگر

2020-12-27T07:45:21+00:00

کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور با همکاری انجمن راهنمایان گردشگری قشم برگزار می کند : 🏖️ وبینار آموزشی با موضوع قابلیت های تفریحات دریایی و غواصی برای جذب گردشگر 🔹مدرس [...]

وبینار آموزشی قابلیت های تفریحات دریایی و غواصی برای جذب گردشگر2020-12-27T07:45:21+00:00

وبینار آموزشی جایگاه سنگ نگاره های کهن ایران در صنعت گردشگری

2020-11-23T19:54:02+00:00

کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور با همکاری انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان مرکزی برگزار می کند : 🔹 وبینار آموزشی جایگاه سنگ نگاره های کهن ایران در صنعت گردشگری با [...]

وبینار آموزشی جایگاه سنگ نگاره های کهن ایران در صنعت گردشگری2020-11-23T19:54:02+00:00

وبینار آموزشی گردشگری و توسعه روستایی به مناسبت روز جهانی جهانگردی

2020-11-23T19:39:08+00:00

بنیاد توسعه گردشگری آسیا با همکاری کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور و موسسه آوای جلب سیاحان تحت نظر انجمن موسسات آموزشی کشور و دفتر مطالعات و آموزش گردشگری با حمایت [...]

وبینار آموزشی گردشگری و توسعه روستایی به مناسبت روز جهانی جهانگردی2020-11-23T19:39:08+00:00

اولین جلسه مجازی کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور برگزار شد

2020-11-23T20:02:57+00:00

اولین جلسه مجازی کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور برگزار شد اولین جلسه مجازی کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور از طریق نرم افزار ادوبی کانکت روز پنجشنبه [...]

اولین جلسه مجازی کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور برگزار شد2020-11-23T20:02:57+00:00