مسابقه تولید محتوای “این داستان، گلستان”

2020-02-17T09:33:21+00:00

مسابقه  تولید محتوای  «این داستان، گلستان» پروژه «این داستان، گلستان» به منظور تولید محتوای بهینه و هدفمند همزمان با برگزاری سیزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام اجرا [...]

مسابقه تولید محتوای “این داستان، گلستان”2020-02-17T09:33:21+00:00

تورهای گردهمایی سیزدهم

2020-01-13T11:22:58+00:00

تور جزیره آشوراده – پرنده نگری جاذبه ها قایق سواری فاصله بین بندرترکمن تا جزیره – جزیره آشوراده و پرندگان مهاجر – قلعه روسها ظرفیت 15نفر فاصله [...]

تورهای گردهمایی سیزدهم2020-01-13T11:22:58+00:00

قوانین ثبت نام گردهمایی سیزدهم

2020-01-21T03:54:20+00:00

شرایط ثبت نام در سیزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری گلستان داشتن کارت راهنمای گردشگری با مدت اعتبار مبلغ ثبت نام برای هر نفر 550 هزار تومان می باشد. مهلت ثبت [...]

قوانین ثبت نام گردهمایی سیزدهم2020-01-21T03:54:20+00:00

راهنمای ثبت نام گردهمایی سیزدهم

2020-01-09T10:31:55+00:00

راهنمای ثبت نام گردهمایی سیزدهم راهنمایان گردشگری با توجه به مشکلاتی که در سالهای قبل در رابطه با ثبت نام گردهمایی راهنمایان کشور با آن مواجه بودیم بنا شد [...]

راهنمای ثبت نام گردهمایی سیزدهم2020-01-09T10:31:55+00:00

برنامه‌های گردهمایی سیزدهم

2020-02-21T21:55:42+00:00

برنامه‌های اجرایی سیزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری کشور استان گلستان (۶ لغایت ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸) "انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان گلستان" روز اول سه شنبه۶ اسفند ماه ۹۸ [...]

برنامه‌های گردهمایی سیزدهم2020-02-21T21:55:42+00:00