بنا به سنت سال‌های قبل، مرامنامه شرکت در گردهمایی سالیانه راهنمایان گردشگری سراسر کشور که زیر نظر “کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور IFTGA و همزمان با روز جهانی راهنمایان گردشگری برگزار می‌شود، به شرح ذیل اعلام می‌شود. 

  • سیزدهمین گردهمایی از تاریخ 6 تا 9 اسفند سال 1398 در استان گلستان برگزار می‌شود. 

  • میزبان و مجری برگزاری سیزدهمین گردهمایی، انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان گلستان است. 

  • گردهمایی با توجه به ضوابط و قوانین مندرج در “خط مشی و فرآیند برگزاری گردهمایی” مصوب هیات مدیره و مجمع عمومی کانون برگزار می‌شود. 

مطالعه این ضوابط و قوانین توصیه می‌شود.

  • توجه به مرام‌های گردهمایی‌ها در سال‌های گذشته نباید از نظر دور نگاه داشته شود.

  • رعایت شئونات سفر، احترام به همکاران و قدرشناسی و ارج گذاشتن به میزبانان نباید فراموش شود. 

  • گردهمایی سالیانه راهنمایان گردشگری برای آشنایی با همکاران و بقیه اصناف گردشگری، تبادل نظر، ایجاد اتحاد و همدلی برای رسیدن به اهداف شغلی و صنفی، تمرین فعالیت گروهی، حفاظت از دستاوردهای راهنمایان گردشگری و با هدف ایجاد نشاط و همراه با آموزش برگزار می‌شود. 

  • شناخت و حفاظت از میراث جهانی و میراث ملی (فرهنگی و طبیعی، ملموس و ناملموس) استان گلستان یکی از اهداف مهم این گردهمایی است. 

  • این سفر و گردهمایی برای شناخت نقاط ضعف و قوت استان میزبان صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود همکاران محترم و شرکت‌کنندگان بزرگوار، به معرفی نقاط قوت و تقویت نقاط ضعف این استان اقدام کنند. همچنین امید داریم که همکاران و شرکت‌کنندگان نسبت به تفاوت محل‌های اقامت و بقیه موارد مرتبط با زیرساخت‌های گردشگری با سعه صدر برخورد کنند و استان گلستان را به عنوان بخشی از ایران عزیز، مورد لطف قرار دهند. دوستان توجه دارند که امکانات همه شهرها و استان‌های کشور یکسان نیست و قصد ما این است که در همین راستا برای رونق گردشگری به منظور برطرف شدن نواقص سخت افزاری و نرم افزاری (زیرساختی و روساختی) تلاش کنیم. 

  • حضور همکاران محترم در مسیرهای مورد بازدید در گردهمایی، با توجه به وضعیت و محدودیت‌های برگزاری برنامه توسط مجریان گردهمایی تعیین و تبیین می‌شود. از همکاران تقاضا داریم، به تصمیمات گرفته شده احترام بگذارند.

  • مفاد این مرامنامه بایستی مد نظر همه شرکت‌کنندگان در جشن قرار گیرد.