خانه تشکل های گردشگری در اردبیل افتتاح شد.

2020-07-04T05:57:56+00:00

خانه تشکل های گردشگری در اردبیل افتتاح شد. روز پنج شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۹ با حضور ریاست و اعضای جامعه هتل داران ایران و نیز مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری [...]