راهنمای ثبت نام گردهمایی پانزدهم

2024-02-08T15:51:45+00:00

راهنمای ثبت نام گردهمایی پانزدهم راهنمایان گردشگری  ۱. تماس با مسئول ثبت نام در انجمن استان و ثبت درخواست حضور در گردهمایی  تذکر: راهنمایان گردشگری که از استان‌های فاقد انجمن [...]

راهنمای ثبت نام گردهمایی پانزدهم2024-02-08T15:51:45+00:00

مرامنامه گردهمایی پانزدهم

2024-02-08T15:51:50+00:00

مرامنامه شرکت در گردهمایی ملی سالیانه راهنمایان گردشگری، که همزمان با روز جهانی راهنمایان گردشگری برگزار می‌شود، به شرح ذیل اعلام می‌شود: • پانزدهمین گردهمایی در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه [...]

مرامنامه گردهمایی پانزدهم2024-02-08T15:51:50+00:00

قوانین ثبت نام گردهمایی پانزدهم – تهران

2024-02-08T15:51:56+00:00

شرایط ثبت نام : - عضویت در انجمن صنفی/حرفه ای راهنمایان گردشگری استان محل سکونت - دارا بودن کارت راهنمای گردشگری معتبر  برای راهنمایان در استان های فاقد انجمن ♦️*تبصره [...]

قوانین ثبت نام گردهمایی پانزدهم – تهران2024-02-08T15:51:56+00:00