مرامنامه شرکت در گردهمایی ملی سالیانه راهنمایان گردشگری، که همزمان با روز جهانی راهنمایان گردشگری برگزار می‌شود، به شرح ذیل اعلام می‌شود:

• پانزدهمین گردهمایی در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه ساعت ۹:۵۷ صبح در تهران، سالن همایش‌های سازمان حج و زیارت برگزار می‌شود.

• میزبان و مجری برگزاری سیزدهمین گردهمایی، جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

• گردهمایی به صورت یک برنامه نیم روزه در سالن برگزار خواهد شد و سپس با صرف نهار خاتمه خواهد یافت.

مطالعه این ضوابط و قوانین توصیه می‌شود.

• توجه به مرام‌های گردهمایی‌ها در سال‌های گذشته نباید از نظر دور نگاه داشته شود.

• رعایت شئونات سفر، رعایت قوانین محل برگزاری مراسم، احترام به همکاران، قدرشناسی و ارج گذاشتن به میزبانان نباید فراموش شود.

• گردهمایی سالیانه راهنمایان گردشگری برای آشنایی با همکاران و بقیه اصناف گردشگری، تبادل نظر، ایجاد اتحاد و همدلی برای رسیدن به اهداف شغلی و صنفی، تمرین فعالیت گروهی، حفاظت از دستاوردهای راهنمایان گردشگری و با هدف ایجاد نشاط برگزار می‌شود.

• تاکید و لزوم توجه بر شعار سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی گردشگری (گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز) در این مراسم مورد توجه خواهد بود.

• تلاش جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران بر این است که بتواند پس از وقفه ۴ ساله، مجدد راهنمایان گردشگری را به بهانه روز جهانی سفرای فرهنگی دور هم جمع کند.

• مفاد این مرامنامه بایستی مد نظر همه شرکت‌کنندگان در جشن قرار گیرد.