شرایط ثبت نام در سیزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری گلستان

  • داشتن کارت راهنمای گردشگری با مدت اعتبار

  • مبلغ ثبت نام برای هر نفر 550 هزار تومان می باشد.

  • مهلت ثبت نام تا تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

  • ارسال اسکن کارت راهنمای گردشگری و عکس

  • برنامه از تاریخ 6 اسفند ماه 1398 ساعت 7 صبح در محل هتل آغاز و در تاریخ 9 جمعه اسفند ماه 1398 ساعت 15:00 به اتمام می رسد.

  • برنامه این گرهمایی شامل 3 شب اقامت کامل در هتل،4 وعده صبحانه،4وعده ناهار،2وعده شام است. (شام شب دوم با راهنمایان است)

  • برنامه صرفا جهت اعضای انجمن صنفی راهنمایان سراسر کشور است .

  • هر کد مربوط به یک نفر است و قابل انتقال به فرد دیگری نیست.

  • چنانچه ثبت نام کنندگان تا تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ ثبت نام خود را کنسل کنند ۵۰ درصد از مبلغ واریزی کسر میشود. کنسلی بعداز این تاریخ هیچ مبلغی برگشت داده نمی شود.