انجمن صنفی راهنمایان گردشگری یزد

تاریخچه تاسیس انجمن ۱۳۸۷

فعالیت‌های مهم انجمن از زمان تشکیل:

 • اجرای شیفتهای نوروزی در اماکن گردشگری استان از سال 1387

 • همکاری با کانون جهت برگزاری کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری

 • پیگیری پرداخت وام استانی به اعضا در زمان بحران جهانی کرونا

 • اجرای گردهمایی دوم کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور در سال 1387

اسامی هیئت مدیره فعلی:

 • رسول جلال الدینی اردکانی (رئیس)

 • سید داود دهقانی (نائب رئیس)

 • سید رضا موسوی (دبیر)

 • مرضیه مشکات (خزانه دار)

 • سید محسن حاجی سعید (عضو عادی)

 • مهدیه سادات هاشمیان (عضو عادی)

 • میثم زارع (عضو عادی)

تماس با ما:

تلفن: 09131566602

آدرس پستی:

یزد،خیابان امام خمینی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد

تماس با ما